Mercuri International tyrimas – Kaip efektyviau išnaudoti laiką mokymų pagalba?

Laiko per daug ar per mažai?

2020 m. balandžio 8-11 dienomis Mercuri International vykdė apklausą, kurios tikslas buvo išsiaiškinti, kaip ir kokie mokymai neapibrėžtumo sąlygomis galėtų būti naudingi, siekiant efektyvinti darbo laiką.

Tyrime sudalyvavo 64 skirtingų įmonių respondentai.

Tyrimo rezultatai

Mercuri International buvo įdomu sužinoti, kas, respondentų nuomone, dažniausiai „vagia“ jų laiką. Tyrimas parodė, kad daugiausiai laiko efektyvumo mažėjimui turi Bendras aplinkos „paralyžius“ ar panika (47%) ir Nykstanti riba tarp asmeninio gyvenimo ir profesinės veiklos (38%).

Svarbu pažymėti, jog neapibrėžtumo sąlygomis respondentai susiduria su Neefektyvaus komunikavimo (31%), Nepritaikytų IT sprendimų (25%), Problemų sprendimo kompetencijų trūkumo (23%) ir kitais iššūkiais.

Absoliuti dauguma atsakiusiųjų išskyrė, kad dabar geras ar netgi būtinas laikas mokintis, siekiant efektyvesnio laiko išnaudijmo.

Anot apklausos dalyvių, siekiant efektyviau išnaudoti laiką, labiausiai reikalingas būtų Sprendimų priėmimo, Streso valdymo, Efektyvaus laiko išnaudojimo ir Pokyčių valdymo kompetencijų ugdymas.

Pardavimas sunkiomis rinkos sąlygomis, Pardavimas nuotoliniu būdu bei Darbuotojų motyvacija taip pat būtų svarbūs aspektai, į kuriuos vertėtų gilintis neapibrėžtumo sąlygomis.

Nors nėra dominuojantys, tačiau daugiau nei 25% apklausos dayvių išskiria asmeninio pobūdžio mokymų svarbą – beveik tiek pat, kiek ir IT gebėjimų stiprinimą. Vis tiktai, didžiausia svarba – organizaciniams ir streso valdymo mokymams.

Daugumai įmonių dirbant iš namų, efektyviausias mokymų formatas – kompetencijų ugdymas online erdvėje. Skirtingi mokymų būdai yra priimtini:

 • Vidiniai mokymai – darbas su konsultantu vienos įmonės darbuotojų grupei
 • E-mokymai – individualus darbas mokymų platformoje
 • Individualios konsultacijos su konsultantu
 • Atvirieji mokymai – skirtingų įmonių darbuotojų mokymai su konsultantu
 • Online konferencijos, pranešimai, webinarai

28% apklausos dalyvių nėra turėję online mokymų patirties.

43% – yra dalyvavę mokymuose šiuo periodu:

 • E-mokymai
 • Webinarai
 • Kalbų mokymai
 • Įstatymų mokymai
 • Asmeninės paieškos internete
 • Individualios konsultacijos
 • Kiti mokymai (grįžtamojo ryšio, komunikacijos ir pan.)

Siekiant maksimalaus efektyvumo, mokymai turėtų atitikti tokius kriterijus:

 • Mokymai turėtų būti labiau susisteminti
 • Neturėtų būti per ilgi
 • Galėtų būti daugiau praktinių užduočių ir diskusijų
 • Daugiau užduočių audio ir video formatais
 • Turėtų būti galimybė peržiūrėti įrašą mokymams pasibaigus
 • Būtų reikalinga galimybė prisijungti žmogui patogiu metu
 • Turėtų būti pritaikyti konkrečiai įmonei
 • Galėtų keistis ne tik mokymų formatas, bet ir turinys
 • Informacija turėtų būti aiškesnė, detalesnė, mažiau emocijų
 • Turėtų būti stiprinamas ryšys tarp dalyvių ir trenerio
 • Reikėtų užtikrinti grįžtamojo ryšio teikimą
 • Mokymai galėtų būti nemokami

9% respondentų pažymėjo, darbo online įgūdžių formavimas bei stiprinimas turėtų teigiamos įtakos mokymų kokybės didinimui.

5% apklausos dalyvių nuomone, online mokymai nėra reikalingi, kadangi jie neprilygsta gyviems.

Paskutiniame tyrimo klausime dalyvių buvo prašoma įvardinti apribojimų šalyje pabaigos datą. Taikliausiai datą numatęs dalyvis gaus prizą – nemokamus Mercuri International e-mokymus pardavimų arba derybų tema ir nemokamą individualią konsultaciją sau arba kolegai. Šio klausimo nugalėtojas bus paskelbtas po vyriausybės nutarimo sustabdyti visus apribojimus šalyje.

Net 45% mano, kad apribojimai pasibaigs gegužės mėnesį, o vėliausias nurodytas laikotarpis yra gruodžio mėnesis.

Apibendrinant tyrimo rezultatus, galima teigti, jog kompetencijų ugdymas šiuo neapibrėžtumo laikotarpiu būtų ypač naudingas, siekiant efektyviau naudoti laiką. Labiausiai pasiteisintų skirtingų formatų online mokymai ugdant sprendimų priėmimo, streso valdymo, pokyčių valdymo, pardavimų ir kitas kompetencijas.

*Cituojant straipsnio duomenis kituose šaltiniuose, būtina nurodyti, kad tyrimą atliko Mercuri International.