Pardavimų ir derybų kompetencijų vertinimas

Kas yra pardavimų ir derybų kompetencijų 180° tyrimas?

Pardavimų ir derybų kompetencijos ypatingai svarbios kiekvienam verslui, kadangi jų rezultatai turi tiesioginės įtakos visos organizacijos augimui.

Įprastai organizuojami mokymai, kurių programos yra tipinės, suderintos ir sustyguotos. Pardavimų ir derybų kompetencijų vertinimas leidžia nustatyti, kokios konkrečios sritys turi būti tobulinamos, kurias kompetencijų puses reikia gilinti ir auginti. Tyrimo metu kompleksiškai pamatuojamos svarbiausios kompetencijos, o rezultatai leidžia adaptuoti mokymų programas specifiškai ir kryptingai, temas ir užduotis pritaikant išskirtinei kliento situacijai.

Koks yra tyrimo tikslas?

Pagrindinis tyrimo tikslas – gauti informacijos tikslingesniam ugdymosi ir tobulėjimo procesui. Sudaryti asmeninius ugdymo planus ir įžvelgti tendencijas – kurias sritis gilinti visai pardavimų ar derybų komandai.

Siekiant didžiausio efektyvumo, tyrimo metu profesionalioje platformoje pardavimų ar derybiniai įgūdžiai vertinami dviem lygiais::

 • Darbuotojas vertina savo įgūdžius
 • Vadovas vertina darbuotojo įgūdžius.

Tyrimo apimtis ir žingsniai

Esame su Jumis kiekviename tyrimo etape ir žingsnyje – nuo komunikacijos ruošimo, tyrimo idėjos pristatymo iki rezultatų analizės, įžvalgų pristatymo ir tolimesnių žingsnių išgryninimo:

 • Komunikacijos ruošimas;
 • Klausimyno suderinimas, programos testavimas;
 • Tyrimo vykdymas;
 • Individualių ataskaitų ruošimas;
 • Bendros ataskaitos ruošimas;
 • Rezultatų pristatymas, konsultavimas dėl tikslų iškėlimo ir darbo su tyrimo rezultatais;
 • Konsultavimas sudarant kompetencijų ugdymo planą.

Tyrimo metu matuojamos šios svarbiausios kompetencijos: 

 • Verslo sektoriaus išmanymas;
 • Organizuotumas;
 • Santykių formavimas;
 • Efektyvus komunikavimas;
 • Derybų/pardavimo proceso valdymas;
 • Asmeninės savybės.

Kiekviena sritis matuojama 5-6 teiginiais. Kiekvienas teiginys turi plačią vertinimo skalę, kuri leidžia taikliai parinkti ir įvertinti darbuotojo gebėjimus. Klausimų pavyzdžiai:

Rezultatai 

 • Po tyrimo suformuojama bendra ataskaita, kurioje pateikti visos komandos apibendrinti rezultatai – tai leidžia įmonei suprasti, kur yra bendros tobulintinos ir stipriosios pusės.
 • Bendri tyrimo rezultatai pristatomi gyvai ar online tyrimo dalyviams ir vadovams.
 • Kiekvienas tyrimo dalyvis gauna individualią ataskaitą, kurioje pateikiami asmeniniai rezultatai, jų palyginimas su vadovo vertinimu, aukščiausios ir žemiausios reikšmės.
 • Sudaromi asmeniniai veiksmų planai, išskiriant 2-3 pagrindines tobulinimosi kryptis metams.
 • Vienos įmonės pasirenka asmeninio vadovų koučingo ir konsultavimo sprendimą, kitos – veiksmų planus suformuoja be konsultanto pagalbos.
 • Kryptingai siekiant tobulinti pardavimų ir drybinius įgūdžius, organizuojami praktiniai seminarai, kurių programos orientuotos ir fokusuojamos į organizacijos specifiką, iššūkius ir tyrimo rezultatus.
 • Įprastai tyrimas yra kartojamas kiekvienais metais, sekant pokytį ir įsivertinant priimtų sprendimų efektyvumą.

Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite:
+370 5 263 6868
vilnius@mercuri.lt