Procesų analizė ir optimizavimas Brown Paper™

Brown Paper™ metodas – tai procesų analizės ir optimizavimo įrankis, kurio pagalba galima tobulinti vidinius procesus taip, kad jie taptų kaip vertės didinimo grandinė įmonėje. Šios procesų analizės metu dalyviai nagrinėja įmonėje veikiančias sistemas, procesus ir savo asmeninę veiklą. 

Kaip Brown Paper™ veikia?

 • Darbuotojai suskirstomi į skirtingas grupes pagal kompetencijas
 • Grupės analizuoja tą patį procesą ir daro tarpinius pristatymus
 • Analizuojamos ir aprašomos proceso dalys:
  • veiksmai
  • tikslai
  • resursai
  • kompetencijos
  • laiko poreikis
  • pastangų ir rezultato santykis
  • stipriosios ir silpnosios proceso vietos
 • Sudaromas tolimesnių veiksmų planas kaip tobulinti kritines proceso vietas
 • Sutariama dėl tolimesnių proceso tobulinimo žingsnių
 • Sudaromas konkretus veiksmų planas
BP pavyzdys_1

Procesų analizė padeda:

 • Išskaidyti procesą į atskirus elementus: veikla, resursai, kompetencijos, rizikos ir t.t.
 • Atskleisti kompetencijas ir pastangas, kurios lemia rezultatą
 • Įvertinti procese vykstančios veiklos įtaką rezultatams
 • Identifikuoti kritinius proceso etapus
 • Numatyti rizikas ir probleminius aspektus, trukdančius pasiekti norimų rezultatų
 • Sužinoti, kokios kompetencijos turi didžiausią įtaką rezultatams
 • Pamatyti labiausiai tobulintinas proceso vietas
 • Priimti sprendimus dėl veiklos ir kompetencijų tobulinimo

Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite:

+370 5 263 6868

vilnius@mercuri.lt