Darbuotojų kompetencijos tyrimas MI-CORE™

Kas yra MI-CORE™?

MI-CORE™ yra mokslinių tyrimų įrankis, skirtas pamatyti kompetencijos lygį Jūsų organizacijoje ir palyginti jį su norimu, kuris užtikrintų strateginių tikslų įvykdymą. Šis tyrimas atsako į tokius klausimus: kaip darbuotojai įsivaizduoja savo kompetencijos lygį ir kur yra spragos. Tokiu būdu Jūs gausite informaciją apie tai, kaip gerai personalas suprato kompanijos strategiją ir jų vaidmenį siekiant numatytų tikslų. 

MI-CORE™ leidžia palyginti nuomonės skirtumus tarp darbuotojų ir vadovybės, apie pagrindines kompetencijas ir kurias jie laiko svarbiomis. Kompetencijos analizė gali būti vykdoma grupėmis arba sutelkiant dėmesį į kiekvieną darbuotoją atskirai, taip sukuriant sinergiją kompanijos ir atskirų darbuotojų lavinimo planuose.

Darbuotojų kompetencijos matavimo privalumai

 • Leidžia Jums naudoti įgūdžių ugdymą kaip strateginių planų įgyvendinimo priemonę
 • Leidžia darbuotojams ugdyti savo įgūdžius taip, kad jie atitiktų kompanijos tikslus ir strategijas
 • Leidžia Jums pagrįsti plėtros iniciatyvas tiksliais ir objektyviais duomenimis, o ne prielaidomis ar subjektyvia nuomone
 • Siūlo aiškius ir konkrečius veiksmus, kodėl, kaip ir kokiomis priemonėmis susidėlioti prioritetus
 • Didina efektyvumą ir nedelsiant įgyvendinti reikalingus veiksmus siekiant užpildyti įgūdžių spragą
 • Darbuotojams tampa aišku, kad kompanija yra suinteresuota jų augimu, kas atitinkamai didina lojalumą

Kaip MI-CORE™ veikia?

MI-CORE™ gali apimti visas darbuotojų ir vadovų grandis, tad prieš pradedant tyrimą, paruošiamas klausimynas pagal Jūsų organizacijos specifinius poreikius. Sudarytos anketos gali būti pateikiamos atvirų, uždarų ir vaizdinių klausimų forma, atsižvelgiant į esamą poreikį. Kiekvienas dalyvis gauna anonimišką „on-line“ apklausą, kurią turi užpildyti. Pildymas vidutiniškai trunka apie 20 min. Surinkti duomenys yra analizuojami pagal tai kokiomis kryptimis norite apžvelgti darbuotojų gebėjimus atliekant darbą organizacijoje. Gebėjimus galima lyginti kiekvieno darbuotojo asmeniškai arba apžvelgiant į skirtingus padalinius bei darbo grupes. Pateikiama ataskaita ir rekomendacijos tolimesniam situacijos tobulinimui.

Rezultatai 

 • Apibrėžia organizacijos pagrindines kompetencijas, kokios jos yra (pvz.: pardavimų kompetencijos, kurios susijusios su pardavimo personalu)
 • Remiantis organizacijos strategija nusako veiklą, ties kuria reikėtų orientuotis ateityje (pvz.: pristatyti naujus produktus ir t.t.)
 • Nustato reikalingus gebėjimus
 • Matuoja dabartinį kompetencijos lygį
 • Padeda nustatyti tikslus ateities kompetencijos lygiui pasiekti
 • Leidžia sudaryti plėtros programą
 • Nukreipia, kuria linkme ugdyti darbuotojų gebėjimus

Norėdami sužinoti daugiau susisiekite:
+370 5 263 6868
vilnius@mercuri.lt