ES parama mokymams

Mercuri International – tarptautinė konsultavimo ir mokymų įmonė, dirbanti su Europos Sąjungos paramos projektais jau daugiau nei 15 metų. Per šį laikotarpį įgyvendinome daugiau nei 100 skirtingų ES paramos projektų.

Dirbame su klientu ir klientui:

  • Kiekviename projekte ypatingą dėmesį skiriame poreikių aiškinimuisi;
  • Atidžiai vertiname individualią kliento verslo situaciją;
  • Mokymų programas deriname ir adaptuojame taip, kad būtų pasiektas užsibrėžtas tikslas.

Įmonės, kurių viena iš vertybių yra nuolatinis tobulėjimas – renkasi Mercuri International kaip partnerį, kadangi ES paramos projektų metu teikiamas kokybiškas administravimas, koordinavimas ir vedami aukščiausių standartų mokymai. Pridėtinė vertė – patyrusių konsultantų įžvalgos ir verslo konsultacijos, leidžiančios greičiau pasiekti norimą rezultatą.

Kokia nauda Jūsų įmonei iš ES paramos mokymams:

  • Galimybė sudaryti nuoseklų ilgalaikį darbuotojų ugdymo planą;
  • Papildomas finansavimas (50- 70%) leistų apmokyti didesnį įmonės darbuotojų skaičių;
  • Kompetentingi darbuotojai padėtų greičiau pasiekti iškeltus veiklos tikslus.

Kuo vertinga partnerystė su Mercuri International?

Kviečiame bendradarbiauti ir atlikti pirminius žingsnius:

  • Įvertinamas įmonės tinkamumas dalyvauti projekte;
  • Susitikimo metu išgryninami darbuotojų mokymų poreikiai ir programos, kurias numatysime įtraukti į ES finansuojamą projektą;
  • Paskelbus ES šaukimą, pildomi ir pateikiami dokumentai ES paramai gauti.

Pagrindiniai etapai:

Principinio sprendimo dėl ES paramos panaudojimo galimybės priėmimas.

Įmonės įvertinimas (profilis, kapitalo struktūra, rezervų / nuostolių santykis, darbuotojų skaičius, privačių investicijų dydis,..).
NEMOKAMAI!

Įmonės procesų, darbuotojų funkcijų, kompetencijų, mikroklimato ir kt. papildomi vertinimai, siekiant sudaryti optimalų veiklų grafiką.
NEMOKAMAI!

Visų reikiamų dokumentų paramos kvietime pildymas, atsižvelgiant į patikslintus kriterijus.
NEMOKAMAI!

Numatytų veiklų įgyvendinimas.

Projekto administravimas, dokumentų teikimas atsakingoms institucijoms.

Nuolatinis bendradarbiavimas, prisitaikant prie išorinių ar organizacinių pokyčių, koreguojant projektą ir siekiant maksimalaus rezultato!

Jei turite klausimų, nedvejodami skambinkite ar parašykite.

Vaida Bijūnienė, Verslo mokyklos koordinatorė
vaida.bijuniene@mercuri.lt T. +370 5 2636868   M. +370 684 78347