Darbuotojų nuomonės tyrimas MI-PARE™

Priemonė analizuoti darbuotojų prioritetus ir asmeninį požiūrį. Galingas įrankis konkurencinio pranašumo didinimui.

Kas yra MI-PARE™?

MI-PARE™ yra mokslinių tyrimų įrankis, skirtas vertinti bendrą mikroklimatą organizacijoje ir išsiaiškinti darbuotojų požiūrį į organizaciją. Jis leidžia tiksliai nusakyti, ką darbuotojai mano apie organizaciją, vadovavimą ar darbo sąlygas ir ką reikėtų patobulinti tam, kad būtų užtikrinamas darbuotojų atsidavimas siekiant organizacijos strateginių tikslų. Ši programa suteikia Jums galimybę pamatyti tai, kas svarbu Jūsų darbuotojams. Taip pat, tai yra komunikacija su personalu, parodanti, kad jų nuomonė kompanijai yra svarbi.

Personalo nuomonės vertinimo privalumai

  • Sukuria išsamią apžvalgą apie tai, kaip darbuotojai suvokia įmonės darbo aplinką, valdymą, kolegas ir organizaciją kaip visumą
  • Atskleidžia galimybes kuriant tolimesniam personalo ugdymui
  • Suteikia organizacijai atspirties tašką tolimesnei plėtrai
  • Sudaro pagrįstas galimybes sistemingai plėtoti organizacijos žmogiškuosius išteklius

Kaip MI-PARE™ veikia?

  • Prieš pradedant, tyrimas yra pritaikomas pagal Jūsų organizacijos specifinius poreikius ir sudaromi klausimynai. Jie gali būti pateikiami atvirų, uždarų ir vaizdinių klausimų forma, atsižvelgiant į esamą poreikį
  • Kiekvienas tyrimo dalyvis gauna anonimišką „on-line“ klausimyną, kurį turi užpildyti. Pildymas vidutiniškai trunka apie 20 min.
  • Gauti duomenys yra analizuojami pagal tai kokiomis kryptimis norite apžvelgti darbuotojų nuomonę apie kompanijoje vykstančius procesus ir atliekamą darbą organizacijoje. Analizė gali būti vykdoma lyginant skirtingų padalinių veiklą, produktus ar paslaugas su kuriomis dirbama ir kt.
  • Pateikiama ataskaita bei rekomendacijos, kaip tobulinti esamą situaciją
Mikroklimato tyrimas_MI-PARE_1

Rezultatai

MI-PARE™ ne tik parodo kaip Jūsų darbuotojai jaučiasi, ką galvoja apie save ir organizaciją, tačiau ir kam skiria prioritetus darbo metu. Jūs galėsite išryškinti vietas, kurios yra svarbios, tačiau jose nesutelkiamas dėmesys ir kuriose padarius tikslingus pakeitimus, galima tikėtis didžiausio teigiamo pokyčio. Atradus silpnąsias puses organizacijos viduje ir padarius tikslingus pokyčius, pagerės darbuotojų darbo kokybė ir lojalumas Jūsų organizacijai, kas padidins klientų pasitenkinimą Jūsų organizacijos teikiamomis paslaugomis.

Mikroklimato tyrimas_MI-PARE_2

Norėdami sužinoti daugiau susisiekite:
+370 5 263 6868
vilnius@mercuri.lt