Geriausiai atsiperkanti investicija – savo kompetencijų tobulinimas

Daugelis įmonių vadovų pastebi, kad vienkartinės iniciatyvos sustiprinti vienas ar kitas darbuotojų, vadovų kompetencijas neatneša didelio pokyčio. Tačiau tęstiniai projektai užtikrina nuolatinį tobulėjimą ir gautų žinių pritaikymą praktikoje.

Mercuri International pristato mokymų akademijas, kuriose kryptingai stiprinami vadovavimo, pardavimų, klientų aptarnavimo ir asmeninio efektyvumo įgūdžiai.

Mokymų metodai: diskusijos, praktinių situacijų analizė, vadovavimo įrankių pristatymas ir taikymas praktikoje, testai ir rezultatų interpretavimas, individualios konsultacijos su konsultantais, progreso vertinimas.

Kodėl verta rinktis mokymų akademiją:

Vadovų akademija

Vadovų akademijoje ugdomos visos pagrindinės kompetencijos, užtikrinančios tikslų pasiekimą ir darbą su komanda. Daug dėmėsio skiriama naujų metodų praktikai, vadovavimo įrankių analizei, pritaikant darbinėse situacijose. Akademijos žingsniai:

Mokymų programos apima šias sritis:

SĖKMINGO VADOVAVIMO PRINCIPAI: Darbuotojų motyvacijos didinimas; Kaip sumažinti demotyvacijos ir perdegimo riziką komandoje? Vadovavimo stiliaus nustatymo testas; Komandinių ir individualių tikslų komunikavimas; Užduočių delegavimo principai; Darbuotojų įvertinimo matrica; Produktyvaus susirinkimo organizavimas ir vedimas; Grįžtamojo ryšio svarba ir teikimo principai; Komandos formavimo taisyklės.

POKYČIŲ VALDYMAS: Būtinos sąlygos, kad pokyčiai startuotų ir sėkmingai pasibaigtų; Tipinės žmonių nuostatos į pokyčius; Pokyčių diegimas ir dažniausios klaidos; Kaip identifikuoti pokyčių apimtį? 4 pokyčių stadijos: tipinis elgesys, emocijos, pokyčių šeimininkų veiksmai kiekviename etape; Testas – kaip aš reaguoju į pokyčius; Pokyčių planavimo metodika MIRC.

PREZENTAVIMAS IR VIEŠAS KALBĖJIMAS: Esminiai skirtumai tarp idėjos pardavimo ir paprasto pristatymo; Kaip atrasti individualumą ir sukurti išskirtinį pirmąjį įspūdį? Kaip skatinti klausytojų aktyvumą ir įtraukti į diskusiją? Metodikos ir technikos, leidžiančios parduoti idėjas; Kokiu būdu valdyti savo balsą ir kalbą pristatymo metu? Efektyvus vaizdinių priemonių naudojimas idėjos pardavimo metu.

LYDERYSTĖ: Kaip atrodo arba turėtų atrodyti „idealus“ vadovas? Kur yra tikro Lyderio vieta – komandos priekyje ar gale? Kaip išlaikyti Lyderio autoritetą keičiantis situacijai rinkoje? Dėl kokių priežasčių komanda seka paskui lyderį ir kas lemia jo sėkmę? Lyderio sprendimai taikant 3 x 10 taisyklę; Tinkamas Lyderio „derinių“ braižymas ir kiti svarbūs įrankiai; Kaip parinkti efektyviausią vadovo rolę komunikacijoje su komanda? Kaip tapti geresniu Lyderiu, naudojant pagrindinę smegenų taisyklę („The Brain rule“)? Koks yra tavo, kaip Lyderio, paveikslas?

INDIVIDUALUS KOAČINGAS: Individualios konsultacijos metu yra matuojamas pokyčio rezultatas, aptariamos darbinės situacijos, kuriose pavyksta taikyti naujas metodikas, ir sritys, kuriose reikalingas įdirbis. Konsultantas pasidalina grįžtamuoju ryšiu, naudingais patarimais apie galimybes pasiekti norimą pokytį per trumpiausią laiką. Kartu aptariamos asmeninio augimo galimybės ir veiksmų plano žingsniai.

Pardavimų akademija

Pardavimų akademijoje suteikiami įrankiai, kurie naudingi planuojantis tikslų pasiekimą ir efektyvų darbą su klientais. Akademijos žingsniai:

Mokymų programos apima šias sritis:

EFEKTYVUS PARDAVIMAS: Asmeninė pardavėjo atsakomybė ir galimybių matymas; Kaip tapti kliento partneriu, o ne produkto siūlytoju? Profesionalus pokalbio valdymas ir įtaka klientui; Kaip naudoti socialines platformas ruošiantis susitikimui? Pokalbis telefonu: ką parduoti – sprendimą ar susitikimą? Kaip išsikovoti kliento pasitikėjimą ir padaryti tinkamą pirmą įspūdį? Kaip suprasti kliento verslą, procesus ir surasti tikrus poreikius? Kaip parduoti sprendimą ir derėtis dėl kainos? Kada spausti, kada – atsitraukti? Ir kaip uždaryti pardavimą?

PARDAVIMŲ PLANAVIMAS: Kokios yra būtinos sąlygos pardavimo rezultato užtikrinimui? 10 veiksnių, nulemiančių pardavimo efektyvumą; Kaip suskaičiuoti ateities pardavimų rezultatą 95% tikslumu? Kokia yra minimali, optimali ir maksimali klientų bazė konkrečiam verslui? Pardavimų veiklos vertinimo rodikliai KPI. Kokie ir kiek? Efektyvus darbo laiko planavimas ir išnaudojimas rezultatui pasiekti.

PREZENTAVIMAS IR VIEŠAS KALBĖJIMAS: Esminiai skirtumai tarp idėjos pardavimo ir paprasto pristatymo; Kaip atrasti individualumą ir sukurti išskirtinį pirmąjį įspūdį? Kaip skatinti klausytojų aktyvumą ir įtraukti į diskusiją? Metodikos ir technikos, leidžiančios parduoti idėjas; Kokiu būdu valdyti savo balsą ir kalbą pristatymo metu? Efektyvus vaizdinių priemonių naudojimas idėjos pardavimo metu.

VERTĖS PARDAVIMAS: Vertės kūrimo technikos ir metodikos; Kodėl empatija nėra geriausias įrankis pardavimuose? Kas yra asertyvumas ir kaip panaudoti pardavimuose? Case study – pardavimų situacijų analizė; Metodai, leidžiantys daryti įtaką klientui skirtingose pardavimo situacijose; Differentiated Selling™ praktiniai pardavimų didinimo metodai; Išskirtinumo rinkoje atskleidimas ruošiant pasiūlymą; Kliento apsisprendimo skatinimo metodai; Pardavimų didinimo plano sudarymas.

INDIVIDUALUS KOAČINGAS: Individualios konsultacijos metu yra matuojamas pokyčio rezultatas, aptariamos darbinės situacijos, kuriose pavyksta taikyti naujas metodikas, ir sritys, kuriose reikalingas įdirbis. Konsultantas pasidalina grįžtamuoju ryšiu, naudingais patarimais apie galimybes pasiekti norimą pokytį per trumpiausią laiką. Kartu aptariamos asmeninio augimo galimybės ir veiksmų plano žingsniai.

Klientų aptarnavimo akademija

Klientų aptarnavimo akademijoje didelis fokusas į metodikas ir įgūdžius, kurie padeda pakelti aptarnavimo lygį ir suteikti jam profesionalumo. Kaip išsiskirti rinkoje aptarnaujant klientus? Akademijos žingsniai:

Mokymų programos apima šias sritis:

PROFESIONALUS KLIENTŲ APTARNAVIMAS: Aptarnavimo rezultatų gerinimas – nuo ko priklauso klientų apsitenkinimas ir įmonės rezultatai? Bendradarbiavimo vertinimo kriterijai; Profesionalaus klientų aptarnavimo formulė – kliento patirties ir lūkesčių valdymas; Požiūris į klientą ir empatijos vystymas; Klientų aptarnavimo standartų pliusai ir minusai. Praktika; Tipinės situacijos, su kuriomis susiduria darbuotojai – analizė ir diskusija; Efektyviausių situacijų sprendimų paieška – darbas grupėse; Pozityvios atmosferos kūrimas bendraujant su klientais; Negatyvių žinučių komunikavimas klientams; Savęs valdymas sudėtingų situacijų metu, pozityvaus mąstymo patarimai; Kaip bendrauti su sunkiais klientais? Įtaka klientams aptarnavimo metu.

ORGANIZACINIŲ IR ASMENINIŲ PRIORITETŲ DERINIMAS: Kaip išnaudotume papildomas dvi valandas per parą, jei jas turėtume? Veiksniai, lemiantys efektyvų užduočių atlikimą laiku; Kas yra „laiko vagys“ ir kaip nuo jų apsiginti? Kaip paskirstyti ir kada atlikti skubius darbus? Dėl kokių priežasčių kyla profesinių ir asmeninių prioritetų susikirtimas? Kaip to išvengti? Kaip profesinius tikslus paversti asmeninių prioritetų dalimi? Kaip „apginti“ savo planus, teikiant kokybišką grįžtamąjį ryšį?

KONFLIKTŲ VALDYMAS: Technikos, leidžiančios nuspėti bręstantį konfliktą; Pasiruošimas galimam konfliktui; Pozityvios atmosferos kūrimas; Pritarimo gavimo metodai; Kritikos priėmimas; Konfliktinių situacijų prevencija ir valdymas – Transakcinės analizės metodas; Praktiniai konfliktų valdymo būdai; Pasitikėjimo savimi ir įtaigumo lavinimas; Streso valdymo technikos.

INDIVIDUALUS KOAČINGAS: Individualios konsultacijos metu yra matuojamas pokyčio rezultatas, aptariamos darbinės situacijos, kuriose pavyksta taikyti naujas metodikas, ir sritys, kuriose reikalingas įdirbis. Konsultantas pasidalina grįžtamuoju ryšiu, naudingais patarimais apie galimybes pasiekti norimą pokytį per trumpiausią laiką. Kartu aptariamos asmeninio augimo galimybės ir veiksmų plano žingsniai.

Asmeninio efektyvumo akademija

Asmeninio efektyvumo akademijoje didelį dėmesį sutelktime į gebėjimus, reikalingus suderinti darbinius ir asmeninius prioritetus, laiko valdymą, efektyvumo didinimą ir asmeninio efektyvumo auginimą. Akademijos žingsniai:

Mokymų programos apima šias sritis:

ORGANIZACINIŲ IR ASMENINIŲ PRIORITETŲ DERINIMAS: Kaip išnaudotume papildomas dvi valandas per parą, jei jas turėtume? Veiksniai, lemiantys efektyvų užduočių atlikimą laiku; Kas yra „laiko vagys“ ir kaip nuo jų apsiginti? Kaip paskirstyti ir kada atlikti skubius darbus? Dėl kokių priežasčių kyla profesinių ir asmeninių prioritetų susikirtimas? Kaip to išvengti? Kaip profesinius tikslus paversti asmeninių prioritetų dalimi? Kaip „apginti“ savo planus, teikiant kokybišką grįžtamąjį ryšį?

POKYČIŲ VALDYMAS: Būtinos sąlygos, kad pokyčiai startuotų ir sėkmingai pasibaigtų; Tipinės žmonių nuostatos į pokyčius; Pokyčių diegimas ir dažniausios klaidos; Kaip identifikuoti pokyčių apimtį? 4 pokyčių stadijos: tipinis elgesys, emocijos, pokyčių šeimininkų veiksmai kiekviename etape; Testas – kaip aš reaguoju į pokyčius; Pokyčių planavimo metodika MIRC.

KONFLIKTŲ VALDYMAS: Technikos, leidžiančios nuspėti bręstantį konfliktą; Pasiruošimas galimam konfliktui; Pozityvios atmosferos kūrimas; Pritarimo gavimo metodai; Kritikos priėmimas; Konfliktinių situacijų prevencija ir valdymas – Transakcinės analizės metodas; Praktiniai konfliktų valdymo būdai; Pasitikėjimo savimi ir įtaigumo lavinimas; Streso valdymo technikos.

INDIVIDUALUS KOAČINGAS: Individualios konsultacijos metu yra matuojamas pokyčio rezultatas, aptariamos darbinės situacijos, kuriose pavyksta taikyti naujas metodikas, ir sritys, kuriose reikalingas įdirbis. Konsultantas pasidalina grįžtamuoju ryšiu, naudingais patarimais apie galimybes pasiekti norimą pokytį per trumpiausią laiką. Kartu aptariamos asmeninio augimo galimybės ir veiksmų plano žingsniai.

Mokymų akademijos konsultantai

Informacija apie atskiras mokymų programas ir atvirųjų mokymų grafikas

Registracija į mokymus ir detalesnė informacija apie planuojamas mokymų datas: