Valdymas ir vadovavimas

Esminės temos:

 • Strateginės įmonės valdymo sesijos;
 • Įmonės ir ekonominės aplinkos vertinimas – “SWOT” ir “STEP”;
 • Vadovavimas komercijos darbuotojams;
 • Vadovavimas klientų aptarnavimo darbuotojams;
 • Vadovavimas gamybos darbuotojams;
 • Vadovavimas personalui;
 • Situacinė lyderystė MI-LEAD™;
 • Lyderystės tyrimas Jūsų organizacijoje;
 • Pokyčių valdymas;
 • Efektyvios komandos kūrimas ir valdymas;
 • Vadovavimas pagal “Tikimybes / lūkesčius – Pastangas – Kompetencijas”
 • Vadovavimo ABC;
 • Pripažinimo išsikovojimas darbuotojų akyse – skirta jauniems vadovams;
 • Vadovavimo prioritetai – “Valdymas – Vadovavimas – Rutina”;
 • Efektyvus vadovo darbų paskirstymas;
 • Efektyvus susirinkimo vedimas – praktinis užsiėmimas su aiškiomis atmintinėmis;
 • Efektyvi vadovo prezentacija – prezentacijos įgūdžių tobulinimas;
 • Metinis pokalbis su darbuotoju – efektyvus sprendimas keisti negatyvias nuostatas ir siekti rezultatų;
 • Tikslų nustatymo ir išsikėlimo modelis;
 • 360º vadovavimo stiliaus nustatymas ir įvertinimas;
 • KPI – Efektyvi darbuotojų motyvavimo sistema;
 • Darbuotojų motyvavimas ne finansiniais stimulais;
 • Darbuotojų vertinimo kriterijai;
 • Nuo motyvavimo iki įsitraukimo kultūros ugdymo žemiausiuose padaliniuose;
 • Aktyvus klausymas;
 • Darbuotojų atranka, įvedimas, ugdymas ir atleidimas;
 • Pozityvumas vadovo darbe.

Mes parenkame konkrečias metodikas ir įrankius, juos pritaikome taip, kad galėtume atrasti individualų bei labiausiai tinkantį sprendimą Jums.