Vizija, Misija, Vertybės

Vizija

Tapti pirmaujančiais pardavimų ekspertais pasaulyje

Misija

Padėti Jums įgyvendinti strateginius tikslus ir pasiekti aukščiausius pardavimų rezultatus, ugdant personalą ir tobulinant įmonėje veikiančius procesus 

Vertybės

Kaip tarptautinė kompanija su daugybe skirtingų kultūrų ir klientų, Mercuri International tiki turinti vieningą kultūros platformą, kuri yra pagrindas jungiantis mus su klientais. Šios vertybės:

Result focus (Orientacija į rezultatus)

Excellence in sales (Profesionalumas pardavimuose)

Ability to change (Gebėjimas keistis)

Co-operation (Bendradarbiavimas)

Honesty and integrity (Atvirumas ir nuoseklumas)  

Mes siekiame vadovautis REACH vertybėmis tiek įmonės viduje, tiek ir mūsų atliekamame darbe