MIPROMS™ projektų vadovams – projektų suvaldymas

Mokymų trukmė – 2 dienos – 18 ak. val.

Tikslas – Pateikti projektų valdymo sistemą ir įrankius sėkmingam projekto vadovo darbui.

Mokymų formatas – Kursas susideda iš teorinės medžiagos ir praktinių užduočių.

Dalyviai – Programa skirta darbuotojams, kurie tiesiogiai vadovauja ar dalyvauja projektinėje veikloje.

KonsultantasMarius Katilius

Registracija

Turinys


 • Kas tai yra projektas?
 • Mercuri International projektų valdymo modelis
 • Esminiai “įrankiai”
 • Darbo projektuose privalumai ir sunkumai
 • Projektų kultūros reikšmė
 • Projekto planavimo etapas
 • Projekto užduotis
 • Eigos tvarkaraštis
 • Riboženklių planas
 • Veiksmų sąrašas
 • Kritinė darbų seka
 • Veiksmų ir resursų planas
 • Sutartis tarp resursų valdytojo ir projekto vadovo
 • Biudžetas
 • “Suinteresuotų” asmenų informavimo planas
 • Projekto rizikos analizė
 • Eigos ataskaita
 • Projekto valdymo schema
 • Eigos patikrinimo dokumentas
 • Papildomų veiksmų pasikeitusiems poreikiams tenkinti sąrašas
 • Darbų įvykdymo ataskaita
 • Galutinė ataskaita