Mercuri International apdovanojimas už online mokymų vedimą

Mercuri International buvo įvertinta kaip viena geriusių konsultavimo įmonių, vedančių online mokymus.

Ypatingai karantino metu tapo populiarūs webinarai ir kiti nuotolinio tobulinimosi būdai. Mercuri International atrado platformą, kurioje įmanoma ne tik teikti vienpusišką komunikaciją, bet įtraukti į mokymosi procesą kiekvieną praktinio online seminaro dalyvį.

Kokiu principu mokinamės?

Ne paslaptis, kad online mokymų metu vienos iš sudėtingiausių užduočių, su kuriomis susiduria konsultantas, yra sudominimas, įsitraukimo išlaikymas ir dalyvių dėmesio koncentravimas į mokymų procesą. Adobe Connect programa leidžia dirbti audio ir video formatais, imituojant auditorinį mokymą per skirstymą į grupes, nuomonės pareiškimą balsavimu, flipchart’ų naudojimą, bendrų užduočių atlikimą ir diskusijas. Konsultantas turi galimybę moderuoti kiekvienos grupės darbą atskirose virtualiose mokymų klasėse / erdvėse. Tokiu būdu dalyviai maksimaliai įtraukiami į veiklas, o tai padeda pasiekti mokymui keliamus tikslus – keisti nuostatas ir formuoti tinkamą elgesį.

Kokiomis temomis galima mokintis nuotoliniu būdu?

Nuo karantino pradžios vedame online mokymus visomis kryptimis:

 • Vadovavimas;
 • Emocinio fono palaikymas – konfliktų valdymas, streso valdymas, pokyčių valdymas;
 • Pardavimai – vertės pardavimas, nuotolinis pardavimas, cross sell, up sell principai, asertyvus pardavimas ir kt.;
 • Laiko planavimas;
 • Derybos;
 • Komandos formavimas ir ryšių palaikymas;
 • Efektyvi komunikacija įmonėje
 • Ir daug kitų.

Ar yra tokių mokymų, kurių online formatu neįmanoma vesti?

Kiekvienos temos sėkmė priklauso nuo trijų veiksnių:

 • Nuo kokybiško konsultanto pasiruošimo mokymams;
 • Nuo dalyvių noro mokintis ir gilintis;
 • Nuo vadovų įsitraukimo į darbuotojų mokymosi procesą prieš ir po mokymų.

Online mokymų formatas riboja galimybes atlikti dalį užduočių, kurioms reikalingas gyvas kontaktas. Tokiu atveju konsultantas, ruošdamasis kursui, parenka maksimaliai rezultatą užtikrinančias kitas užduotis arba suformuoja namų darbų užduotis tarp modulių, kurių metu dalyviai praktikuojasi žinių taikymą darbe.

Kokia yra online mokymų trukmė?

Mokymų formatas yra numatomas individualiai kiekvienam klientui online ar gyvo susitikimo metu. Įvertinus mokymų dalyvius, mokymams keliamus tikslus ir mokymų temą, patyręs konsultantas gali rekomenduoti visos dienos (8 ak.val.) mokymus arba skaidyti temą dalimis (po 4 ak. val. ar kitaip, kaip efektyviausiai galima pasiekti rezultatą). Siekiant maksimalaus žinių pritaikymo praktikoje tarp mokymų modulių yra formuojamos užduotys, kurių rezultatas aptariamas kito modulio metu. Šios užduotys yra naudingos tuo, kad užtikrinamas optimalus dalyvių įsitraukimas ir dėmesio išlaikymas ties aktualia įmonei tema.

Dažna įmonė išreiškia poreikį ne fragmentiniam, vienkartiniam, o tęstiniam mokymuisi. Tokiu atveju konsultantas, gilindamasis į įmonės specifiką, rinkos sąlygas, rezultatus, vertybes, procesus, – kartu su įmonės vadovybe sudaro aktualiausių temų ir krypčių sąrašą, kurio pagrindu nuolat mokomasi metus ar ilgiau. Toks holistinis požiūris leidžia apimti skirtingas įmonės sritis ir jas tobulinti paraleliai.

Online mokymai – vienas iš didžiausių 2020 metų atradimų, kuriuo džiaugiamės mes ir mūsų klientai.