Efektyvus įmonės (padalinio) valdymas / 100

About the course

Tikslas

Lavinti vadovavimo ir valdymo įgūdžius, supažindinti su darbo kontrolės ir analizės metodais.

Mokymų formatas

Kurse individualios ir komandinės užduotys yra derinamos su teorine medžiaga, atvejų analizėmis, vadovavimo stiliaus vertinimu ir keitimusi patirtimi.

Individualus pasiūlymas

Kurse norėtų dalyvauti 3 ar daugiau įmonės darbuotojų? Susisiekime tel. 869923037

Read more

Dalyviai

Kursas skirtas vadovams, atsakingiems už įmonės veiklos organizavimą ir planavimą.

Turinys


 Veiksniai, darantys įtaką rezultatams

 • Veikla, skirta ateities rezultatui užtikrinti
 • Faktoriai, nulemiantys įmonės rezultatą
 • Asmeninių pastangų svarba
 • Vadovo vaidmuo įmonėje

Veiklos analizė ir įmonės tikslų nustatymas

 • Įmonės veiklos tikslai
 • Rinkos situacijos įtaka
 • Darbo metodų ir stiliaus pasirinkimas

Įmonės veiklos struktūra ir sudedamosios dalys

 • Veiklos krypčių nustatymas
 • Situacijos įvertinimas
 • Įdirbis
 • Veiklos rezultatas, pastangos, prielaidos ir kompetencija

Įmonės darbo efektyvumo didinimas

 • Įmonės veiklos struktūra ir efektyvumas
 • Personalo motyvavimo principai (nefinansiniai)
 • Vadovavimo stiliaus pasirinkimas

Įmonės veiklos vystymas

 • Kaip įgyvendinti įmonėje pasikeitimus
 • Asmens ir kolektyvo tobulinimas
 • Darbuotojų atranka

Get a quote or book a course

Select course start date

When Where Consultant Price Quantity
When From:
To:
Where Consultant Price (+ VAT) Quantity
Individualus pasiūlymas

Kurse norėtų dalyvauti 3 ar daugiau įmonės darbuotojų? Susisiekime tel. 869923037

Read more

Register

Get a quote