Efektyvus įmonės (padalinio) valdymas

Mokymų trukmė – 2 dienos – 18 ak. val.

Tikslas – Lavinti vadovavimo ir valdymo įgūdžius, supažindinti su darbo kontrolės ir analizės metodais.

Mokymų formatas – Kurse individualios ir komandinės užduotys yra derinamos su teorine medžiaga, atvejų analizėmis, vadovavimo stiliaus vertinimu ir keitimusi patirtimi.

Dalyviai – Kursas skirtas vadovams, atsakingiems už įmonės veiklos organizavimą ir planavimą.

Konsultantas – Marius Katilius

Vieta – Vilnius, Žalgirio g. 90

Kaina – 890 Eur (be PVM) dalyviui – į kainą įskaičiuota padalomoji medžiaga, kavos pertraukėlės, pietūs, konsultacija po kurso.

Registracija į mokymus el. paštu vilnius@mercuri.lt

Turinys


 Veiksniai, darantys įtaką rezultatams

 • Veikla, skirta ateities rezultatui užtikrinti
 • Faktoriai, nulemiantys įmonės rezultatą
 • Asmeninių pastangų svarba
 • Vadovo vaidmuo įmonėje

Veiklos analizė ir įmonės tikslų nustatymas

 • Įmonės veiklos tikslai
 • Rinkos situacijos įtaka
 • Darbo metodų ir stiliaus pasirinkimas

Įmonės veiklos struktūra ir sudedamosios dalys

 • Veiklos krypčių nustatymas
 • Situacijos įvertinimas
 • Įdirbis
 • Veiklos rezultatas, pastangos, prielaidos ir kompetencija

Įmonės darbo efektyvumo didinimas

 • Įmonės veiklos struktūra ir efektyvumas
 • Personalo motyvavimo principai (nefinansiniai)
 • Vadovavimo stiliaus pasirinkimas

Įmonės veiklos vystymas

 • Kaip įgyvendinti įmonėje pasikeitimus
 • Asmens ir kolektyvo tobulinimas
 • Darbuotojų atranka